MILIEUTECHNIEK


S.A.S. MILIEUTECHNIEK B.V.

WAT IS ASBEST?

 S.A.S. MILIEUTECHNIEK B.V.


Vakkundig asbest, asbesthoudende materialen of bodem saneren?
De laatste jaren hebben wij veel geÔnvesteerd in kennis en materieel om tegemoet te komen aan de gewijzigde wensen en wetgeving.
Wij zijn in het bezit van SCA Procescertificaat Asbestverwijdering asbest saneren volgens de richtlijnen van de SC.530. Monsteropname met uitslag binnen 48 uur.
Conform de CROW 132 (veilgheid) en VCA** is al het uitvoerend personeel in het bezit van DLP (deskundig toezichthouder projecten) BHV (bedrijfshulpverlener) VVA1 (basisveiligheid) Tevens is een gedeelte opgeleid als DTA-er (asbest), VVA2 (veiligheid leiding gevende) en veilig werken aan het spoor.
Door een CROW 132 contract met een extern veiligheidsbureau hebben wij continu de beschikking over een hoger veiligheidskundige (HVK).

Om de efficiŽntie te verbeteren is S.A.S. Milieutechniek opgesplitst in 2 afdelingen; Asbestsanering en Bodemsanering.

Asbestsanering
Asbest is in het verleden veel gebruikt, bijvoorbeeld in gebouwen en woningen, vanwege de goede eigenschappen. Het is sterk, slijtvast en isolerend en bovendien goedkoop. Asbest is bestand tegen logen, zuren en hoge temperaturen. De grote risico's die asbest oplevert voor de gezondheid werden pas later bekend.

Asbest is een verzamelnaam voor een aantal in de natuur voorkomende mineralen, die zijn opgebouwd uit fijne, microscopisch kleine vezels. Losse asbestvezels zijn met het blote oog niet zichtbaar. Ze kunnen bij inademing diep in de longen doordringen en op termijn buikvlieskanker (mesothelioom), longkanker en asbestose (stoflongen) veroorzaken. Hieraan sterven jaarlijks in Nederland naar schatting zo'n 700 mensen. De termijn tussen blootstelling en ziek worden kan tientallen jaren duren.

Bodemsanering
Momenteel zijn we helemaal uitgerust om ook de meest ingewikkelde bodemsaneringwerkzaamheden aan te kunnen. Te denken valt aan 3T/2F saneringen bij hoge concentraties van bijvoorbeeld oliŽn, pak's maar ook asbest in bodem.

Vanwege onze ruime ervaring op het gebied van bodemsanering, funderingstechnieken en het toepassing van de laatste technieken voor ontgraving hebben wij ons gespecialiseerd in combinatieprojecten van bijvoorbeeld trillingsvrij damwand en ontgravingen met zeer kleine apparatuur.

Klik hier voor een vergroting Klik hier voor een vergroting Klik hier voor een vergroting Klik hier voor een vergroting Klik hier voor een vergroting Klik hier voor een vergroting


S.A.S. MILIEUTECHNIEK B.V.
T.a.v.: L.J. den Hartog
Nessersluis 24
3646 AD Waverveen
Tel.  0297-582393
Fax. 0297-583151

 

Copyright © 2013 Smitgroep BV. Design by Sitesoft